[close]

Horse racing information for the horse race meeting at Nagoya 16 April 2019. The top jockeys at the meeting are Tatsuya Watanabe, Hiroki Murakami, Makoto Okabe, Takahiro Imai, Katsuto Maruno and the top trainers at today's horse race meeting is Tsuyoshi Kawanishi, T Tsunoda, Satoru Setoguchi, Naoto Takeshita, Toru Aramaki.

Nagoya 16 April 2019  Meeting Information

Track Map[+]
Track Details for Nagoya[+]
Straight: m
Circumference: m
Direction: Clockwise

Track Weather [+]
Track:
Weather:
RaceTime  Race NameDistance  ClassPrizemoneyStarters
Race 111:00am  Race 11400m   C2$5,5059
Race 211:30am  Race 21400m   C2$5,5059
Race 312:00pm  Race 31400m   C2$5,5059
Race 412:30pm  Race 41400m   C2$5,50510
Race 51:00pm  Race 51400m   C1$5,50510
Race 61:30pm  Race 61400m   C1$5,50510
Race 72:00pm  Race 71400m  3 COND$11,4305
Race 82:35pm  Race 81400m  3 COND$11,4309
Race 93:10pm  Race 91400m   A6$7,54311
Race 103:45pm  Race 101600m   B2$6,91910
Race 114:20pm  Race 111800m  3 COND$81,54911
Race 124:55pm  Race 121400m   B1$8,95810
Favourite Stats[+]

Trainer Statistics
TrainerWW%PP%S$WW%PP%S$
 Isao Nishikimi 1 2% 4 8% 50 $8,055 12 3% 47 13% 350 $249,249
 Trainer 4            
 Akira Narita 1 2% 6 12% 50 $7,110 6 2% 43 12% 350 $48,808
 Nobuyuki Honna 0 0% 4 8% 50 $3,524 8 2% 43 12% 350 $50,250
 Toru Aramaki 5 10% 16 32% 50 $31,116 23 7% 104 30% 350 $169,618
 Noriyuki Uematsu 0 0% 4 8% 50 $4,951 11 3% 57 16% 350 $79,812
 Yoshito Yunomae 0 0% 6 12% 50 $3,970 7 2% 56 16% 350 $70,002
 T Tsunoda 15 30% 28 56% 50 $75,222 81 23% 185 53% 350 $360,847
 Katsumi Ito 1 2% 4 8% 50 $5,486 1 0% 23 7% 350 $19,422
 Katsutoshi Takeguchi 0 0% 8 16% 50 $6,091 13 4% 71 20% 350 $77,565
 Hiroyuki Imazu 8 16% 14 28% 50 $34,242 48 14% 114 33% 350 $325,982
 K Sakurai 3 6% 8 16% 50 $15,364 18 5% 85 24% 350 $99,210
 Tsuyoshi Kawanishi 15 30% 35 70% 50 $103,460 120 34% 230 66% 350 $749,634
 Masaharu Fujita 1 2% 6 12% 50 $6,562 2 1% 22 6% 350 $21,922
 Shinichi Ideue 5 10% 20 40% 50 $36,357 42 12% 126 36% 350 $237,055
 Hiromichi Niiyama 2 4% 9 18% 50 $12,099 13 4% 70 20% 350 $86,545
 Toshikazu Tanaka 10 20% 30 60% 50 $54,244 50 14% 165 47% 350 $292,273
 Futoshi Takeshita 2 4% 8 16% 50 $12,736 22 6% 86 25% 350 $188,095
 Kiyomi Sakoda 3 6% 20 40% 50 $24,901 42 12% 133 38% 350 $232,295
 Akinori Takezashita            
 Satoru Setoguchi 7 14% 18 36% 50 $46,310 53 15% 167 48% 350 $414,767
 Tadashi Inoue 7 14% 14 28% 50 $40,903 27 8% 69 20% 350 $165,483
 Manabu Kurachi 5 10% 19 38% 50 $35,230 48 14% 135 39% 350 $364,748
 Katsuyuki Imazu 4 8% 17 34% 50 $27,132 40 11% 134 38% 350 $243,499
 Koichi Chibe 1 2% 8 16% 50 $9,855 30 9% 77 22% 350 $130,099
 Naoto Takeshita 6 12% 25 50% 50 $73,378 53 15% 172 49% 350 $534,027
 Kanji Uchimura 1 2% 13 26% 50 $12,980 14 4% 89 25% 350 $90,722
 Yoshiyuki Sakaguchi 8 16% 16 32% 50 $40,421 43 12% 119 34% 350 $223,800
 Trainer 3            
 Hitoshi Miyamoto 8 16% 18 36% 50 $69,615 52 15% 129 37% 350 $333,970
 Yukio Abe 7 14% 16 32% 50 $33,369 42 12% 116 33% 350 $209,430
 Toru Ojima 13 26% 27 54% 50 $92,056 78 22% 173 49% 350 $365,395
 Kazumasa Kurita 1 2% 10 20% 50 $14,369 32 9% 113 32% 350 $135,396
 Takahiko Inoue 4 8% 13 26% 50 $36,231 59 17% 145 41% 350 $413,575
 Tsugio Haraguchi 5 10% 17 34% 50 $30,347 51 15% 164 47% 350 $264,275
 Takao Tsukada 6 12% 22 44% 50 $146,692 52 15% 162 46% 350 $653,245
 Norio Tanaka 4 8% 17 34% 50 $136,523 52 15% 155 44% 350 $1,069,762
 Hiroaki Watase 4 8% 15 30% 50 $49,697 46 13% 115 33% 350 $441,877
 Motonori Mashima 10 20% 23 46% 50 $54,184 59 17% 153 44% 350 $432,252

Dual Acceptance

No dual acceptances found for this meeeting.


Scratched For This...
RaceTabHorseDateCourseClass

Only Ride
RaceJockeyHorse
5Kazunari ShimazakiFujino Rose  
 Tatsuya WatanabeA Shin Kitty  
8Mikio FujiwaraMeiner Permanent  
9Tomonori SatoShared  
11Tomohiko YoshiiBeare  
 Shinji KojimaSword Queen  

Last 12 Meetings
DateRail InformationSOTRacesRunners
12 April 2019R1 - R11 Sloppy1199
11 April 2019R1 - R2 Muddy, R3 - R12 Sloppy12101
9 April 2019R1 - R12 Fast12112
29 March 2019R1 - R12 Fast12110
28 March 2019R1 - R12 Fast12114
27 March 2019R1 - R12 Fast12109
25 March 2019R1 - R12 Fast12113
15 March 2019R1 - R3 Good, R4 - R12 Fast12110
14 March 2019R1 - R12 Good12116
13 March 2019R1 - R12 Sloppy12116
11 March 2019R1 - R12 Muddy12108
1 March 2019R1 - R12 Sloppy12116
Scratchings
RaceScratchings
Race 1-
Race 2-
Race 3-
Race 4-
Race 5-
Race 6-
Race 7-
Race 8-
Race 9-
Race 10-
Race 11-
Race 12-
Jockey Statistics
JockeyLSeqWW%PP%S$WW%PP%S$
Masaaki Ohata6 6 12% 15 30% 50 $31,491 34 10% 110 31% 350 $297,704
Sho Kakihara19 2 4% 11 22% 50 $16,376 51 15% 146 42% 350 $258,817
Kakeru Mizuno1 6 12% 18 36% 50 $29,886 39 11% 129 37% 350 $192,887
Akio Ozaki15 1 2% 6 12% 50 $6,737 9 3% 42 12% 350 $62,674
Aoi Kinomae18 3 6% 16 32% 50 $23,009 21 6% 76 22% 350 $124,807
Naomi Tobe4 7 14% 21 42% 50 $41,518 59 17% 147 42% 350 $325,528
Syotaro Tomomori20 6 12% 18 36% 50 $121,153 38 11% 110 31% 350 $494,456
Ryoichi Fujihara6 4 8% 8 16% 50 $15,693 10 3% 67 19% 350 $73,606
Shin Higashikawa18 1 5% 4 21% 19 $7,300 1 5% 4 21% 19 $7,300
Toshiyuki Kato57 0 0% 6 12% 50 $5,109 5 1% 39 11% 350 $43,923
Hitomi Miyashita15 1 2% 15 30% 50 $28,149 23 7% 100 29% 350 $215,019
Soichi Kato3 6 12% 18 36% 50 $52,847 39 11% 123 35% 350 $310,206
Masato Yokoi14 5 10% 8 16% 50 $21,129 14 4% 69 20% 350 $86,855
Hiroshi Ohara29 1 2% 5 10% 50 $6,792 10 3% 44 13% 350 $52,140
Sachio Yamada2 9 18% 22 44% 50 $59,934 54 15% 144 41% 350 $433,728
Makoto Okabe0 13 26% 31 62% 50 $170,493 87 25% 201 57% 350 $661,568
Katsuki Niwa2 5 10% 13 26% 50 $45,609 26 7% 105 30% 350 $223,351
Takayuki Marishita43 1 2% 10 20% 50 $10,011 9 3% 65 19% 350 $64,379
Shinichi Maruyama5 4 8% 15 30% 50 $22,411 29 8% 94 27% 350 $146,745
Takahiro Imai0 11 22% 22 44% 50 $52,174 43 12% 141 40% 350 $381,863
Hiroki Murakami0 6 12% 21 42% 50 $43,470 60 17% 168 48% 350 $392,940
Katsuto Maruno3 13 26% 25 50% 50 $64,725 66 19% 155 44% 350 $370,146
Kazunari Shimazaki1 2 4% 9 18% 50 $12,172 14 4% 76 22% 350 $89,165
Tatsuya Watanabe3 6 12% 13 26% 50 $24,761 44 13% 117 33% 350 $275,364
Hideki Uto16 3 6% 13 26% 50 $22,972 43 12% 126 36% 350 $222,071
Mikio Fujiwara10 3 6% 11 22% 50 $17,901 54 15% 123 35% 350 $290,447
Masanori Higashikawa6 4 8% 11 22% 50 $26,873 31 9% 112 32% 350 $161,808
Tomonori Sato6 11 22% 27 54% 50 $97,138 77 22% 169 48% 350 $605,609
Yoshiki Kamomiya12 2 4% 9 18% 50 $38,570 28 8% 90 26% 350 $347,477
Tomohiko Yoshii0 9 18% 26 52% 50 $37,420 48 14% 159 45% 350 $209,029
Shinji Kojima28 2 4% 16 32% 50 $27,260 28 8% 100 29% 350 $188,334

Gear Changes[+]
RaceTabHorseGear Changes

Stewards[+]
RaceTabHorseLast Start Stewards Reports