[close]

One of the many facilities Racing And Sports provides for all users is the ability to access "audio" content. Because of our significant domestic and international presence at the race track and of it, not only are we delivering extensive racing information and technology along with form content, you can avail yourself of a substantial amount of interviews conducted by the Racing And Sports team.

They include discussions with Jockeys, Trainers and Owners through the week, Post-Race interviews, Press conferences at major meetings and also Race Day Previews from our racing staff. All these emanate from racing right around the world.

Hanshin Dirt 8 December 2018

  (Full Form, Ratings and Speed Map - Click here)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
All
Race 1
10:10
(local)
Maiden Race $9,550,000
Age:2 API:386.46  $115,185
Surface:D 1200m
Race Record: 1:09.80 Eneru Musashi 09 Apr 2017 4yo+ ALLOW SOT:S G
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
50x  Kurino Raijin  Shinji Kawashima Yoshinori Arakawa 55.0  
056  Dodo Kirishima  Yutaro Mori Akira Murayama 53.0  
07060  Core Victory  Makoto Sugihara H Matoba 55.0  
 Asukano Daichi  Keisuke Dazai Y Kawamura 55.0  
80x0  Sexy Yoga  Toshiki Hattori Hideyuki Mori 51.0  
570  Miyaji Hayakaze  Haruhiko Kawasu Kazuya Makita 55.0  
9x008  Coral Blush  F Komaki T Hattori 55.0  
733x3  Shobu  Joao Moreira T Kayo 55.0  
09006  Shittori  Yoshihito Nagaoka Shinichi Ito 54.0  
10  Meisho Meirin  Fuma Matsuwaka M Nishizono10  55.0  
11 76873  Meisho Dodan  Ryota Sameshima Mikio Matsunaga11  55.0  
12 5x437  Seediq Kazuma  M Demuro K Nishiura12  55.0  
Race 2
10:40
(local)
Maiden Race $9,550,000
Age:2 API:274.07  $115,185
Surface:D 1800m
Race Record: 1:49.20 Oken World 09 Apr 2017 4yo+ ALLOW SOT:M G
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
000  Tagomu  Takashi Fujikake Shoichi Matsumoto 55.0  
 Shiichi  Toshiki Hattori Hideyuki Mori 52.0  
092  T O Possible  Fuma Matsuwaka T Umeda 55.0  
880  Meisho Ifu  Shinji Kawashima Yoshinori Arakawa 55.0  
 Mezquita  Yutaro Mori Kazuaki Yamauchi 53.0  
 Marechiare  Joao Moreira Manabu Ikezoe 54.0  
 Gold Mefa'a  F Komaki T Hattori 54.0  
 Coofa Peekaboo  Yutaka Take H Asami 54.0  
 Tamamo Pasqua  Ryota Sameshima Y Kawamura 55.0  
Race 3
11:10
(local)
Maiden Race $9,550,000
Age:2 API:428.14  $115,185
Surface:D 1400m
Race Record: 1:21.60 Vengeance 22 Sep 2018 3yo+ ALLOW SOT:M G
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
 Mozu Sonomama  Fuma Matsuwaka H Otonashi 55.0  
79709  Pagoda  Toshiki Hattori Michio Minamida 51.0  
07  Meisho Rosan  S Akiyama Koichi Tsunoda 55.0  
36467  Denko Mission  Yutaka Take Yoshinori Arakawa 54.0  
06378  Meisho Igyoku  Keisuke Dazai M Sakaguchi 55.0  
26  Sunrise Higher  Yutaro Mori T Hatsuki 53.0  
 Due Process  Joao Moreira Takayuki Yasuda 55.0  
 Cosmo Courage  Misaki Shibata E Nakano 55.0  
68770  Nihonpiro Correr  F Komaki T Hattori 55.0  
10 80  Twin Eleven  Takashi Fujikake Shoichi Matsumoto10  55.0  
11 980x  Tosen Bellini  Makoto Sugihara Koshiro Take11  55.0  
Race 4
11:40
(local)
Maiden Race $9,550,000
Age:2 Sex:F API:640.83  $115,185
Surface:T 1800m
Race Record: 1:44.50 Silver State 24 Jun 2017 3yo+ ALLOW SOT:FM FM
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
460  Orange Orange  Takashi Fujikake O Hirata 54.0  
84x  C'est Rare Neige  S Hamanaka Koshiro Take 54.0  
565  Klavier  Y Fujioka Tomokazu Takano 54.0  
 Espoir  M Demuro K Nakatake 54.0  
9x  Namura Moa  Haruhiko Kawasu Tamio Hamada 54.0  
 Tagano Balletti  Yutaka Take H Nakamura 54.0  
 Reliure  Fuma Matsuwaka T Hatsuki 54.0  
 Moana Anela  Y Kawada S Ishizaka 54.0  
435x  Satono Cybele  K Ikezoe O Hirata 54.0  
10 27  Oro Trajet  Joao Moreira Y Ikee10  54.0  
Race 5
12:30
(local)
Newcomer Race $13,400,000
Age:2  $161,621
Surface:T 1200m
Race Record: 1:07.10 Fine Needle 17 Jun 2017 3yo+ ALLOW SOT:FM FM
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
  Fatalite  Yusaku Kokubun H Oneda 55.0  
  Moi  Fuma Matsuwaka Ryo Terashima 54.0  
  Activo Minoru  Yutaka Take M Honda 55.0  
  Gold Vein  Toshiki Hattori Y Takahashi 52.0  
  Daishin Kyalami  F Komaki Hideyuki Mori 54.0  
  French Cherry  Y Fujioka Kazuya Makita 54.0  
  Martin Shappu  Shota Kato Y Oki 54.0  
  Happy Go Lucky  Y Kawada Teruhiko Chida 54.0  
Race 6
13:05
(local)
Newcomer Race $13,400,000
Age:2  $161,621
Surface:D 1800m
Race Record: 1:49.20 Oken World 09 Apr 2017 4yo+ ALLOW SOT:M G
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
  Bullbear Cachi  Keisuke Dazai K Kihara 55.0  
  Viceroy  Hayato Mitsuya N Yoshida 51.0  
  Shigeru Yellow Dia  K Ikezoe T Igarashi 55.0  
  Top Dentist  Yusaku Kokubun Takeshi Matsushita 55.0  
  I Can Tailor  S Hamanaka Yuji Iida 55.0  
  Kinsho Bonheur  Fuma Matsuwaka H Nakamura 55.0  
  T M Ibushigin  R Takakura Hidenori Take 55.0  
  Hayabusa Nandekun  Yutaka Take Keiji Yoshimura 55.0  
  Copano Colonel  Haruhiko Kawasu T Miya 55.0  
10   Happy Amore  Joao Moreira S Ishizaka10  54.0  
11   Derma Longchamp  Shinji Kawashima H Tadokoro11  55.0  
12   Hakusan Lilac  Misaki Shibata Yuji Iida12  54.0  
13   Keiai Mahogany  Y Fujioka H Miyamoto13  55.0  
Race 7
13:35
(local)
Allowance Race $14,250,000
Age:3U Sex:F API:615.86  $171,873
Surface:D 1800m
Race Record: 1:49.20 Oken World 09 Apr 2017 4yo+ ALLOW SOT:M G
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
006x9  Mitono Queen  F Komaki H Tadokoro 54.0  
002x0  Bright Major  Toshiki Hattori K Kozaki 52.0  
21x0x  Asuka Lien  S Akiyama K Tani 54.0  
07x24  Trust Mavia  Takashi Fujikake T Hatsuki 55.0  
05x30  Daisy Flora  Fuma Matsuwaka H Otonashi 55.0  
606x0  Toho Vizcaya  Hayato Mitsuya Y Kawamura 52.0  
16717  Violone  Yutaro Mori Seiji Sakuta 52.0  
8x00x  Gaura Medi  Keisuke Dazai Daisuke Takayanagi 54.0  
470x0  Win Premier  Yusaku Kokubun Yuji Iida 55.0  
10 0x524  Shinko Meguchan  R Takakura S Yukubo10  54.0  
Race 8
14:05
(local)
Allowance Race $19,950,000
Age:3U API:2909.75  $240,622
Surface:D 2000m
Race Record: 2:01.50 Omega Perfume 29 Sep 2018 3yo+ OPEN SOT:M G
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
40x06  Rudolfina  Takashi Fujikake Mikio Matsunaga 57.0  
5x334  Kafuji King  Yutaka Take Shoichi Matsumoto 57.0  
12x1x  Jordan King  Y Kawada H Fujiwara 57.0  
21x07  Shunno Kami  Yutaro Mori Shoichi Matsumoto 55.0  
0x4x0  Triplite  Fuma Matsuwaka H Otonashi 55.0  
88615  Key Flash  Shota Kato T Miya 55.0  
536x4  Shironii  Joao Moreira Y Ikee 57.0  
Race 9
14:35
(local)
Erica Sho $19,260,000
Age:2 API:4000.92  $232,300
Surface:T 2000m
Race Record: 1:57.20 Strong Titan 02 Jun 2018 3yo+ OPEN SOT:FM FM
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
 Arcus  Joao Moreira Y Ikee 55.0  
41  Tagano Diamante  S Akiyama I Sameshima 55.0  
213  Aile Voix  Y Kawada K Hashiguchi 54.0  
3x1  Bravas  Yutaka Take Y Tomomichi 55.0  
6x12  All Is Well  Y Fujioka Shuichi Sasaki 55.0  
31x  Admire Libra  K Ikezoe T Umeda 55.0  
66968  Namib  Makoto Sugihara Michio Minamida 55.0  
 Kafuji Jupiter  M Demuro Y Yahagi 55.0  
Race 10
15:10
(local)
Sakaiminato Tokubetsu $28,960,000
Age:3U API:2098.51  $349,294
Surface:T 2200m
Race Record: 2:11.40 Satono Crown 25 Jun 2017 3yo+ OPEN SOT:G FM
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
00518  Petite Coureur  Shota Kato T Miya 51.0  
6x5x1  Shirvanshah  Joao Moreira Y Ikee 53.0  
4400x  Les Planches  Y Fujioka Tomokazu Takano 55.0  
2x19x  Mer De Glace  Y Kawada H Shimizu 53.0  
8x202  Usubenino Kimi  K Ikezoe Takashi Suzuki 52.0  
6860x  Meiner Atout  R Wada N Yoshida 54.0  
57x12  Germinate  S Akiyama H Nakao 55.0  
x97x7  Mitono Grass  F Komaki H Tadokoro 53.0  
x120x  Double Flat  M Demuro K Nakatake 54.0  
10 3x376  Kibono Daichi  Yutaka Take Shoichi Matsumoto10  54.0  
Race 11
15:45
(local)
Rigel Stakes $44,130,000
Age:3U API:4832.61  $532,263
Surface:T 1600m
Race Record: 1:31.90 Besten Dank 17 Jun 2018 3yo+ OPEN SOT:FM FM
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
1x26x  Pax Americana  Y Kawada Mitsumasa Nakauchida 55.0  
83x00  Kyohei  R Takakura H Miyamoto 56.0  
03x70  Stormy Sea  Makoto Sugihara M Saito 56.0  
44x00  Rhein Schneider  Keisuke Dazai Y Oki 57.0  
2x56x  Stoneware  S Hamanaka N Yoshida 56.0  
13x02  Gruyeres  M Demuro H Fujiwara 56.0  
13x70  Travesura  Y Fujioka Yasuyuki Takahashi 55.0  
1x0x1  Roi Absolu  K Ikezoe N Sugai 57.0  
460x0  Asakusa Genki  Fuma Matsuwaka H Otonashi 55.0  
10 21x10  So Glittering  Joao Moreira Y Ikee10  56.0  
11 6x00x  Smart Odin  Yutaka Take Y Ikee11  57.0  
Race 12
16:20
(local)
Allowance Race $14,250,000
Age:3U API:857.01  $171,873
Surface:D 1400m
Race Record: 1:21.60 Vengeance 22 Sep 2018 3yo+ ALLOW SOT:M G
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
x1x30  Top Run  Keisuke Dazai Ryo Takahashi 57.0  
x2367  Asukano Hayate  Yusaku Kokubun Y Kawamura 57.0  
24x62  Grand Cenote  M Demuro I Sameshima 57.0  
135x9  Nobori Reve  S Akiyama Mikio Matsunaga 54.0  
41x60  Nice Doux  Yutaro Mori Takashi Suzuki 52.0  
x00x0  Energy Pietra  Haruhiko Kawasu Takeshi Matsushita 54.0  
07970  Kurino Antoninus  Ryota Sameshima Y Kawamura 57.0  
10x86  Couronne D'etoiles  Ryoya Kozaki Teiichi Konno 54.0  
6x038  Shonan Anvil  K Ikezoe Y Takahashi 56.0  
10 2x1x7  But Also  Shota Kato Naru Owada10  55.0  
11 08x00  Prodigy  Fuma Matsuwaka Tamio Hamada11  54.0  
12 9x090  Feldberg  Shinji Kawashima Yoshinori Arakawa12  55.0  
13 x40x0  Muscle Masamune  S Hamanaka Manabu Ikezoe13  56.0  
14 0x0x9  Feel Breeze  R Takakura Daisuke Takayanagi14  57.0  
15 x0008  Sunrise Forte  Y Fujioka T Hatsuki15  57.0