[close]

One of the many facilities Racing And Sports provides for all users is the ability to access "audio" content. Because of our significant domestic and international presence at the race track and of it, not only are we delivering extensive racing information and technology along with form content, you can avail yourself of a substantial amount of interviews conducted by the Racing And Sports team.

They include discussions with Jockeys, Trainers and Owners through the week, Post-Race interviews, Press conferences at major meetings and also Race Day Previews from our racing staff. All these emanate from racing right around the world.

Kyoto Dirt 12 January 2019

  (Full Form, Ratings and Speed Map - Click here)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
All
Race 1
10:10
(local)
Maiden Race $9,550,000
Age:3 Sex:F API:210.16  $122,908
Surface:D 1800m
Race Record: 1:48.80 Top Divo 05 Feb 2017 4yo+ ALLOW SOT:S G
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
06x  Dia's Bloom  Shota Kato T Hatsuki 53.0  
 Komano Venini  Atsuya Nishimura H Tadokoro 51.0  
9x  Time Handler  R Wada Haruki Sugiyama 54.0  
64x00  Rosa Noir  Hayato Mitsuya M Nishizono 51.0  
 Aschenputtel  Yoshimasa Kido Yutaka Okumura 54.0  
 Larme Etoiles  Y Fujioka T Miya 54.0  
79x07  Aito Makoto  Katsuma Sameshima Yasuyuki Takahashi 54.0  
 Daishin Kyalami  Toshiki Hattori Hideyuki Mori 51.0  
 Waioli  Yuichi Kitamura Shogo Yasuda 54.0  
10 6x9  Boze Cat  Kouta Fujioka T Miya10  54.0  
11  Kurino Emerald  Haruhiko Kawasu Seiji Sakuta11  54.0  
12  Meisho Uguisu  Yutaka Take H Kawachi12  54.0  
13 09  Reliure  Fuma Matsuwaka T Hatsuki13  54.0  
14 78800  Eifer Cannon  F Komaki T Hattori14  54.0  
15 527x7  Meisho Otowa  Keisuke Dazai Yuji Iida15  54.0  
16  Manhattan Song  Yuji Tannai Yutaka Okumura16  54.0  
Race 2
10:40
(local)
Maiden Race $9,550,000
Age:3 API:235.63  $122,908
Surface:D 1200m
Race Record: 1:09.90 Blu Miracolo 21 Oct 2017 3yo+ OPEN SOT:M G
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
 Meisho Kaika  Shota Kato Y Oki 53.0  
 Suzuka Bisty  Yutaro Mori T Nishihashi 54.0  
 Clee  Hayato Yoshida Akio Adachi 56.0  
707x  Optatum  Haruhiko Kawasu Seiji Sakuta 54.0  
 Tagano Corso  Katsuma Sameshima Y Kawamura 56.0  
00x  Bullbear Verde  Eishin Yoshi Yasuyuki Takahashi 55.0  
090x  Symboli Sage  Atsuya Nishimura Yoshinori Arakawa 51.0  
90  Kinsho Bonheur  Kohei Matsuyama H Nakamura 56.0  
98  Nihonpiro Falco  F Komaki T Hattori 56.0  
10 355x5  Rellstab  Y Fukunaga N Yoshida10  56.0  
11 325x2  T M Fugaezo  Akatsuki Tomita K Kihara11  54.0  
12 6522  Meisho Yasha  Y Iwata K Minai12  56.0  
13 9x  Crave  Kyosuke Kokubun Mitsunori Makiura13  56.0  
14  Ufufu  R Wada Kazuya Makita14  56.0  
15 700  Good Kagura  Ryusei Sakai Shoichi Matsumoto15  53.0  
16 79  Shonan Taiga  K Ikezoe Kaneo Ikezoe16  56.0  
Race 3
11:10
(local)
Maiden Race $9,550,000
Age:3 API:440.08  $122,908
Surface:D 1800m
Race Record: 1:48.80 Top Divo 05 Feb 2017 4yo+ ALLOW SOT:S G
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
 Water Pharaoh  S Akiyama I Okada 56.0  
 Ena Kyo  Y Fukunaga N Yoshida 56.0  
8x362  Sanrei Fight  Keisuke Dazai T Nishihashi 56.0  
0875  Feb Ties  Katsuma Sameshima Y Kawamura 56.0  
0x2  Manno Grand Prix  Y Fujioka Koichi Tsunoda 56.0  
 Smart Fleurette  Yutaka Take K Minai 54.0  
6x0  T M Highway  Katsunori Tanaka K Kihara 56.0  
54753  Shigeru Kuro Dia  Yoshihiro Furukawa K Tani 56.0  
04x  Meiner Roche  Yuji Tannai T Igarashi 56.0  
10  Bullbear Bruno  Atsuya Nishimura Y Ohashi10  53.0  
11  Love Me Charm  Ryusei Sakai Mikio Matsunaga11  53.0  
12  Shigeru Yellow Dia  K Ikezoe T Igarashi12  56.0  
13 05x  Copano Kennedy  Kouta Fujioka T Miya13  56.0  
14 78  Helena  Kyosuke Kokubun H Miyamoto14  54.0  
15  Meisho Yosoyuki  Shota Kato Y Shono15  53.0  
16 23  Shiny Rock  Akatsuki Tomita Shuichi Sasaki16  54.0  
Race 4
11:40
(local)
Newcomer Race $11,400,000
Age:3  $146,718
Surface:D 1400m
Race Record: 1:22.20 Koei Emblem 28 Jan 2017 4yo+ ALLOW SOT:F G
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
  Soldier Barows  Hayato Yoshida H Shimizu 56.0  
  Piena Gaudi  Keisuke Dazai Yutaka Okumura 56.0  
  Triregnum  Y Fujioka K Nonaka 56.0  
  Tomiken Prosba  Kyosuke Kokubun Naoyuki Morita 56.0  
  La La Chrysaor  R Wada Teiichi Konno 56.0  
  Meisho Wakizashi  K Ikezoe Kaneo Ikezoe 56.0  
  The Proud Ones  Shota Kato Yutaka Okumura 55.0  
  Henny Striker  Kenji Kawamata Ryo Terashima 55.0  
  Tomono Moana  Katsunori Tanaka Tamio Hamada 54.0  
10   Global Step  Fuma Matsuwaka K Hashiguchi10  56.0  
11   Victoire Mei  S Hamanaka Mikio Matsunaga11  54.0  
12   Cunda  Toshiki Hattori Hideyuki Mori12  53.0  
13   Heart Snatcher  Yuichi Kitamura H Otonashi13  56.0  
14   Massive Legend  Yutaro Mori Y Ohashi14  54.0  
15   Seiun Kaido  Atsuya Nishimura H Tadokoro15  53.0  
16   Yodono Glory  Yoshihiro Furukawa Y Kitade16  56.0  
Race 5
12:30
(local)
Maiden Race $9,550,000
Age:3 API:684.9  $122,908
Surface:T 1800m
Race Record: 1:44.60 San Martin 12 May 2018 4yo+ OPEN SOT:FM FM
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
02  Convolvulus  Yutaka Take M Honda 56.0  
57x0  Ignite Sceptre  R Takakura Katsuhiko Sumii 56.0  
 Taiyoto Chikyu  Fuma Matsuwaka H Otonashi 56.0  
 Innocent Muse  Y Fukunaga K Sasada 54.0  
79  Taisei Mistral  Y Iwata Tomokazu Takano 56.0  
37x  Danon Regnum  Y Fujioka R Okubo 56.0  
 Arsene  Yoshihiro Furukawa K Kihara 56.0  
4327x  Win Arrival  Kiwamu Ogino M Nishizono 55.0  
 Kaiser Minoru  K Ikezoe Y Kitade 56.0  
10 86x  Carry On  Tsubasa Iwasaki H Kawachi10  56.0  
11 x68x8  Miss Beatrix  Kohei Matsuyama Manabu Ikezoe11  54.0  
12 9x45  Wind  Tomoaki Takenoshita Teruhiko Chida12  56.0  
13  Another Love Song  Katsuma Sameshima Akio Adachi13  56.0  
14 622  Uncle Teio  H Shii Ryo Takahashi14  56.0  
15  Magistral  Yuichi Kitamura Tomokazu Takano15  56.0  
16  Kitasan Haydn  R Wada H Shimizu16  56.0  
Race 6
13:00
(local)
Allowance Race $14,250,000
Age:4U API:994.85  $183,397
Surface:D 1900m
Race Record: 1:55.70 Great Pearl 20 May 2017 4yo+ OPEN SOT:F G
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
107x3  R Star  Fuma Matsuwaka Haruki Sugiyama 56.0  
6x950  Mitono Queen  Eishin Yoshi H Tadokoro 53.0  
x0395  Meisho Barcola  Kenji Kawamata N Fujisawa 55.0  
907x9  Coup Droit  Yuichi Kitamura Takashi Saito 54.0  
0x908  Breeze Suzuka  Shota Kato Y Ohashi 56.0  
3426x  King Samson  F Komaki Y Ohashi 57.0  
0x243  Hakusan Perry  Y Iwata Ryo Terashima 56.0  
221x2  Guten Tag  R Wada S Ishizaka 56.0  
10648  Expert Run  Ryoya Kozaki K Kozaki 56.0  
10 870x0  Vip Belinda  Katsuma Sameshima Takeshi Matsushita10  54.0  
11 6x89x  Earth Symphony  Keisuke Dazai Ryo Takahashi11  57.0  
12 70x06  Win Premier  Kiwamu Ogino Yuji Iida12  54.0  
13 65677  Hagino Saison  Akatsuki Tomita I Sameshima13  53.0  
14 1x322  Iberia  Y Fukunaga M Hashida14  56.0  
15 316x7  Gutsy Sort  Kohei Matsuyama Takashi Suzuki15  56.0  
16 64955  Kurino Capone  Yoshihiro Furukawa K Tani16  56.0  
Race 7
13:30
(local)
Allowance Race $14,250,000
Age:4U Sex:FM API:799.16  $183,397
Surface:D 1400m
Race Record: 1:22.20 Koei Emblem 28 Jan 2017 4yo+ ALLOW SOT:F G
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
37x7x  Tagano Anid  Atsuya Nishimura Koichi Tsunoda 52.0  
081x  City Pop  Yuichi Kitamura Katsuhiko Sumii 54.0  
111x4  Lovely Spice  Y Iwata Y Kitade 55.0  
x095x  Noble Earth  K Ikezoe Mitsunori Makiura 54.0  
3x455  Chikarita  Yutaka Take K Kozaki 55.0  
00x9x  Wonder Senyuman  Yutaro Mori T Hatsuki 53.0  
x0x9x  Fiamma Rossa  Akatsuki Tomita Hidenori Take 53.0  
9x095  Elestial  Kiwamu Ogino Y Takahashi 53.0  
x0x00  Rano Kau  Kenji Kawamata Ryo Terashima 53.0  
10 0011x  Nangoku Yume Net  R Takakura H Tadokoro10  54.0  
11 x3004  Nite Sprite  Kohei Matsuyama H Asami11  54.0  
12 1231x  Pluma Blanca  F Komaki K Sasada12  55.0  
13 3170x  Alma Anon  Fuma Matsuwaka Shuichi Sasaki13  54.0  
14 47115  Reason  Kouta Fujioka Takayuki Yasuda14  54.0  
15 21x54  Mystic  Yusaku Kokubun Kunihiko Watanabe15  54.0  
16 27705  Furstenberg  Y Fujioka K Nishiura16  54.0  
Race 8
14:00
(local)
Allowance Race $14,250,000
Age:4U API:835.28  $183,397
Surface:T 2200m
Race Record: 2:11.00 Stay Foolish 05 May 2018 3yo OPEN SOT:FM FM
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
62100  Pink Spider  F Komaki T Hattori 57.0  
x7528  Taisei Trail  Ryusei Sakai Y Yahagi 55.0  
0x0x0  Danon Of The Year  Kiwamu Ogino Yasuyuki Takahashi 56.0  
1x030  Suzuka Work Ship  Atsuya Nishimura M Hashida 53.0  
21x78  Arma Top End  Y Iwata Shuichi Sasaki 56.0  
500x8  Masahaya Nice  R Wada Teiichi Konno 56.0  
x93x6  Success Tailor  Yusaku Kokubun Mamoru Ishibashi 56.0  
x641x  Tafelmusik  Y Fujioka Kunihiko Watanabe 54.0  
9440x  Misuzu Messiah  Hayato Mitsuya Shogo Yasuda 52.0  
10 4x865  Richebourg  Y Fukunaga H Fujiwara10  56.0  
11 159x4  Komano Jasper  Shota Kato N Fujisawa11  55.0  
12 97400  Iperuranio  Kenji Kawamata Y Yahagi12  55.0  
13 x904x  Tokai Eclair  Yutaka Take H Tadokoro13  57.0  
14 64276  Pizzicato  Fuma Matsuwaka H Otonashi14  57.0  
15 82662  Manarola  Kouta Fujioka I Sameshima15  55.0  
16 x0100  Platina Ash  Yoshihiro Furukawa Ryo Terashima16  56.0  
Race 9
14:35
(local)
Shiraume Sho $19,500,000
Age:3 API:3360.57  $250,965
Surface:T 1600m
Race Record: 1:31.30 Sungrazer 22 Apr 2018 4yo+ OPEN SOT:FM FM
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
1x0  Urkraft  Kohei Matsuyama Keiji Yoshimura 54.0  
1x436  Emeral Fight  Kouta Fujioka I Aizawa 56.0  
34122  Meiner Virtus  Yuji Tannai T Miya 56.0  
 Coeur Et Miyabi  Y Fujioka H Nakao 54.0  
2140  Quantum Shift  Fuma Matsuwaka Kazuya Makita 56.0  
16x53  El Monstruo  Y Fukunaga Katsuhiko Sumii 56.0  
92x17  Danon City  Yutaka Take K Hashiguchi 56.0  
7641  Mikki Spirit  Yuichi Kitamura H Otonashi 56.0  
3443x  Ardently  R Wada Y Kawamura 56.0  
10 61  Namura Ok  S Hamanaka T Igarashi10  54.0  
11 17  Tanino Mission  Y Kawada Katsuhiko Sumii11  54.0  
12 2173x  Segredo Superior  K Ikezoe H Miyamoto12  56.0  
13  Fatalite  Yusaku Kokubun H Oneda13  56.0  
14 02231  Good Wraith  Kenji Kawamata Shoichi Matsumoto14  56.0  
15 319x  Oceanscape  Y Iwata Masayuki Nishimura15  54.0  
Race 10
15:10
(local)
Kitaoji Tokubetsu $29,020,000
Age:4U Sex:FM API:2185.37  $373,487
Surface:T 1800m
Race Record: 1:44.60 San Martin 12 May 2018 4yo+ OPEN SOT:FM FM
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
4x13x  Chantilly Rosa  Yuichi Kitamura Mikio Matsunaga 55.0  
1435x  Lathyros  S Akiyama Tomokazu Takano 54.0  
23x81  Annelies  Yuji Tannai Tomohito Ozeki 55.0  
6x513  High Heel  R Wada H Shimizu 54.0  
414x7  Spikenard  Y Iwata Shuichi Sasaki 55.0  
x81x6  Red Landini  Yutaka Take S Ishizaka 54.0  
0048x  Meisho Nagomi  Yoshihiro Furukawa K Minai 55.0  
7140x  Leo Cock Blue  Haruhiko Kawasu Kazuya Makita 54.0  
1599x  Win Mireille  K Ikezoe T Umeda 55.0  
10 0x013  Adel Weise  Y Fukunaga Manabu Ikezoe10  54.0  
11 x0780  Tokai Schon  Keisuke Dazai Y Kitade11  55.0  
12 x79x2  Edgy Style  S Hamanaka Y Takahashi12  55.0  
13 x050x  Sayakachan  R Takakura H Tadokoro13  54.0  
Race 11
15:45
(local)
Rashomon Stakes $35,030,000
Age:4U API:3513.25  $450,836
Surface:D 1400m
Race Record: 1:22.20 Koei Emblem 28 Jan 2017 4yo+ ALLOW SOT:F G
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
122x1  Istvan  S Hamanaka S Ishizaka 56.0  
1x827  Raider  Y Iwata N Hori 57.0  
13x41  Meisho Kogomi  Yutaka Take Yuji Iida 54.0  
5x50x  Nihonpiro Hazel  Yuichi Kitamura Akio Adachi 55.0  
23114  Voga  Y Fukunaga Hideyuki Mori 57.0  
0x006  Meiner Espace  Yuji Tannai M Kikukawa 57.0  
x4150  Crisis  Kouta Fujioka I Sameshima 57.0  
x510x  Senetti  Kohei Matsuyama H Otonashi 57.0  
08098  Peisha Luas  Kenji Kawamata M Sakaguchi 54.0  
10 x7188  Ashaka Daiki  Kiwamu Ogino N Suzuki10  55.0  
11 213x0  Bikkurishitana Mo  Fuma Matsuwaka H Otonashi11  57.0  
12 11x09  Keima  Kyosuke Kokubun Kazuya Makita12  57.0  
13 0x1x1  Savvy  Y Fujioka Mitsumasa Nakauchida13  57.0  
Race 12
16:20
(local)
Allowance Race $21,000,000
Age:4U API:2046.23  $270,270
Surface:T 1600m
Race Record: 1:31.30 Sungrazer 22 Apr 2018 4yo+ OPEN SOT:FM FM
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
1x1x1  La Jolla No Kiseki  K Ikezoe Mikio Matsunaga 57.0  
500x0  Kafuji Orion  Shota Kato K Nakatake 56.0  
4107x  A Shin Digital  R Wada M Nishizono 56.0  
36x65  Elvish  Yuichi Kitamura Katsuhiko Sumii 55.0  
40000  Oriental Police  F Komaki T Hattori 57.0  
1x421  Memory Coronet  Y Iwata R Okubo 54.0  
54824  All The Go  Ryusei Sakai Y Yahagi 56.0  
0x5x1  Weiser  Kiwamu Ogino Ryo Takahashi 55.0  
4x31x  Moon Chime  Kouta Fujioka Teruhiko Chida 54.0  
10 4x13x  Sound Chiara  Yutaka Take Akio Adachi10  54.0  
11 97x70  Mitono Grass  Y Fujioka H Tadokoro11  57.0  
12 361x2  Stay On The Top  Y Fukunaga N Sugai12  57.0  
13 82x67  Climb Major  Kohei Matsuyama Y Ikee13  57.0