[close]

One of the many facilities Racing And Sports provides for all users is the ability to access "audio" content. Because of our significant domestic and international presence at the race track and of it, not only are we delivering extensive racing information and technology along with form content, you can avail yourself of a substantial amount of interviews conducted by the Racing And Sports team.

They include discussions with Jockeys, Trainers and Owners through the week, Post-Race interviews, Press conferences at major meetings and also Race Day Previews from our racing staff. All these emanate from racing right around the world.

Nagoya 16 April 2019

  (Full Form, Ratings and Speed Map - Click here)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
All
Race 1
11:00
(local)
Race 1 $432,000
WT:51 API:11.26  $5,505
Surface:D 1400m
Race Record: 1:25.90 Success Energy 30 Apr 2018 4yo+ OPEN SOT:F 
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
0x509  Suzuran Musume  Masaaki Ohata Isao Nishikimi 54.0  
5957  Koma Blade  Sho Kakihara Trainer 4 56.0  
67996  B B Scharf  Kakeru Mizuno Akira Narita 56.0  
67887  Meisho Tough Man  Akio Ozaki Nobuyuki Honna 56.0  
x87x8  Black Ichiban  Aoi Kinomae Isao Nishikimi 56.0  
59665  Save The World  Naomi Tobe Toru Aramaki 54.0  
47858  Business Chance  Syotaro Tomomori Noriyuki Uematsu 54.0  
79790  Cosmo Habanero  Ryoichi Fujihara Akira Narita 54.0  
77907  Yellow Marker  Shin Higashikawa Yoshito Yunomae 54.0  
Race 2
11:30
(local)
Race 2 $432,000
WT:52 API:11.95  $5,505
Surface:D 1400m
Race Record: 1:25.90 Success Energy 30 Apr 2018 4yo+ OPEN SOT:F 
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
75x20  Birdland  Sho Kakihara T Tsunoda 54.0  
63973  Bon Accueil  Toshiyuki Kato Katsumi Ito 54.0  
08933  A Shin Esper  Hitomi Miyashita Katsutoshi Takeguchi 54.0  
92854  Takeno Raiden  Masaaki Ohata Hiroyuki Imazu 56.0  
45554  A Shin Bella Donna  Soichi Kato K Sakurai 54.0  
8000x  Suzuka Cattleya  Naomi Tobe Tsuyoshi Kawanishi 54.0  
06356  Kogyo Platina  Masato Yokoi Toru Aramaki 54.0  
49480  Montmajour  Kakeru Mizuno K Sakurai 54.0  
87688  Share Minds  Hiroshi Ohara Masaharu Fujita 56.0  
Race 3
12:00
(local)
Race 3 $432,000
WT:52 API:10.55  $5,505
Surface:D 1400m
Race Record: 1:25.90 Success Energy 30 Apr 2018 4yo+ OPEN SOT:F 
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
88276  Pizayakaranotegami  Sachio Yamada Toru Aramaki 54.0  
45537  Jo Sable  Shin Higashikawa Yoshito Yunomae 56.0  
80299  Thang Long  Makoto Okabe Shinichi Ideue 56.0  
72590  Jun Hope  Katsuki Niwa Isao Nishikimi 56.0  
78095  Apollo Orlando  Hiroshi Ohara Masaharu Fujita 56.0  
59900  Mitono Share  Takayuki Marishita Katsumi Ito 54.0  
84435  Canterbury Heart  Shinichi Maruyama Hiromichi Niiyama 54.0  
98778  Nishiki Valentine  Aoi Kinomae Isao Nishikimi 54.0  
74899  Ogon Aletta  Toshiyuki Kato Hiromichi Niiyama 54.0  
Race 4
12:30
(local)
Race 4 $432,000
WT:54 API:16.03  $5,505
Surface:D 1400m
Race Record: 1:25.90 Success Energy 30 Apr 2018 4yo+ OPEN SOT:F 
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
68480  Gold Panther  Toshiyuki Kato Katsumi Ito 56.0  
x0324  Masano Meter  Shinichi Maruyama Toshikazu Tanaka 54.0  
72625  Meisho Suiren  Akio Ozaki Nobuyuki Honna 54.0  
x0744  Gold Paddle  Sho Kakihara Trainer 4 56.0  
09788  Kazu Gregorio  Takahiro Imai Futoshi Takeshita 56.0  
19653  Seyu Smart  Ryoichi Fujihara K Sakurai 56.0  
44632  Decorative  Hiroshi Ohara Masaharu Fujita 56.0  
09989  Cosmo Regno  Takayuki Marishita Katsumi Ito 56.0  
55923  A Shin Endeavour  Hiroki Murakami Kiyomi Sakoda 56.0  
10 37545  Be Mine  Kakeru Mizuno Katsumi Ito10  54.0  
Race 5
13:00
(local)
Race 5 $432,000
WT:52 API:20.87  $5,505
Surface:D 1400m
Race Record: 1:25.90 Success Energy 30 Apr 2018 4yo+ OPEN SOT:F 
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
98100  Abenin Marcato  Soichi Kato Akinori Takezashita 54.0  
55418  Trump Candy  Hiroki Murakami Satoru Setoguchi 56.0  
06597  Maya Amour  Ryoichi Fujihara Tadashi Inoue 54.0  
97732  Good Job Honey  Katsuto Maruno Manabu Kurachi 54.0  
75758  Fujino Rose  Kazunari Shimazaki Yoshito Yunomae 54.0  
62335  Meisho Tsuzura  Shinichi Maruyama Toshikazu Tanaka 54.0  
87407  A Shin Kitty  Tatsuya Watanabe Akira Narita 54.0  
322x6  Viva The King  Makoto Okabe Katsuyuki Imazu 56.0  
37576  Out The Blue  Aoi Kinomae Shinichi Ideue 54.0  
10 00000  Cherry Dragon  Masaaki Ohata Isao Nishikimi10  54.0  
Race 6
13:30
(local)
Race 6 $432,000
WT:52 API:31.11  $5,505
Surface:D 1400m
Race Record: 1:25.90 Success Energy 30 Apr 2018 4yo+ OPEN SOT:F 
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
88443  Theogenes  Sachio Yamada Koichi Chibe 56.0  
43542  Sanrei Family  Takahiro Imai Naoto Takeshita 54.0  
26571  Vessel  Toshiyuki Kato Katsumi Ito 54.0  
70799  Neon Blue  Akio Ozaki Noriyuki Uematsu 56.0  
47390  A Shin Sergio  Masaaki Ohata Kanji Uchimura 56.0  
19158  Dress To Nines  Hitomi Miyashita Shinichi Ideue 54.0  
45257  Kotobuki Pointer  Soichi Kato K Sakurai 56.0  
89750  Cilinarie  Aoi Kinomae Isao Nishikimi 54.0  
47626  Break Tailor  Katsuki Niwa Koichi Chibe 56.0  
10 65005  Petillant  Masato Yokoi Kanji Uchimura10  54.0  
Race 7
14:00
(local)
Race 7 $897,000
Age:3 WT:54 API:54.48  $11,430
Surface:D 1400m
Race Record: 1:25.90 Success Energy 30 Apr 2018 4yo+ OPEN SOT:F 
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
10657  Crusades Plan  Soichi Kato Yoshiyuki Sakaguchi 54.0  
27805  Korpokkur  Sho Kakihara Trainer 3 54.0  
79568  Hot Stuff  Hiroki Murakami Hitoshi Miyamoto 54.0  
99589  Sky Specter  Makoto Okabe Shinichi Ideue 54.0  
13519  Jun Sanae  Hideki Uto T Tsunoda 54.0  
Race 8
14:35
(local)
Race 8 $897,000
Age:3 WT:54 API:78.6  $11,430
Surface:D 1400m
Race Record: 1:25.90 Success Energy 30 Apr 2018 4yo+ OPEN SOT:F 
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
x0x01  Meiner Capitano  Aoi Kinomae Isao Nishikimi 56.0  
24258  Meiner Permanent  Mikio Fujiwara Yoshiyuki Sakaguchi 56.0  
77831  God Bird  Katsuto Maruno Yukio Abe 57.0  
31313  Black Evan  Makoto Okabe T Tsunoda 56.0  
54687  Magma Mixer  Masanori Higashikawa Toru Ojima 56.0  
12462  Appare Daiten  Shinichi Maruyama Kazumasa Kurita 54.0  
4x874  Yamano Milion  Soichi Kato Trainer 3 56.0  
24121  Meiner Estoc  Hiroki Murakami Toshikazu Tanaka 56.0  
53127  Moere Kinjito  Takahiro Imai Naoto Takeshita 56.0  
Race 9
15:10
(local)
Race 9 $592,000
WT:54 API:50.64  $7,543
Surface:D 1400m
Race Record: 1:25.90 Success Energy 30 Apr 2018 4yo+ OPEN SOT:F 
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
22340  Shared  Tomonori Sato Takahiko Inoue 56.0  
86280  Guess What  Ryoichi Fujihara Tsugio Haraguchi 54.0  
24466  La Vie  Soichi Kato Trainer 3 54.0  
26442  Wise Selection  Naomi Tobe Satoru Setoguchi 56.0  
14311  Blanc Monstre  Masaaki Ohata Hiroyuki Imazu 56.0  
67370  Yako Ressha  Yoshiki Kamomiya Hiroyuki Imazu 56.0  
85767  Tokei Wolf  Syotaro Tomomori Takao Tsukada 56.0  
77899  Nihonpiro Mighty  Masato Yokoi Tadashi Inoue 56.0  
86375  Seiun Shinatsu  Shinichi Maruyama Yoshiyuki Sakaguchi 56.0  
10 07800  Henriette  Akio Ozaki Akira Narita10  54.0  
11 1323x  Salute Again  Hiroki Murakami Kiyomi Sakoda11  56.0  
Race 10
15:45
(local)
Race 10 $543,000
WT:54 API:131.21  $6,919
Surface:D 1600m
Race Record: 1:40.90 Memory Tonic 12 Oct 2018 3yo+ A1 SOT:F 
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
79997  Vie Leap  Yoshiki Kamomiya Hiroyuki Imazu 56.0  
00518  Surprise Hunter  Masanori Higashikawa Hiroyuki Imazu 56.0  
42784  Meisho Fuko  Makoto Okabe Hitoshi Miyamoto 54.0  
12213  Ruby Roman  Takahiro Imai Naoto Takeshita 56.0  
57685  Modern Tuxedo  Hitomi Miyashita Satoru Setoguchi 56.0  
56676  South Schnell  Hiroki Murakami Trainer 3 56.0  
x7004  Easel  Katsuto Maruno T Tsunoda 56.0  
12121  Meikei Raijin  Masaaki Ohata Hiroyuki Imazu 56.0  
35529  Esperer L'avenir  Soichi Kato Tsugio Haraguchi 54.0  
10 2114x  Meiner Sonority  Aoi Kinomae Shinichi Ideue10  56.0  
Race 11
16:20
(local)
Race 11 $6,400,000
Age:3 WT:54 API:268.76  $81,549
Surface:D 1800m
Race Record: 1:57.20 Nine O'clock 18 Jan 2019 3yo+ A1 SOT:F 
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
22132  Lirico  Makoto Okabe Norio Tanaka 54.0  
15121  Gold Ring  Syotaro Tomomori Takao Tsukada 54.0  
59376  Yamasho Hayate  Ryoichi Fujihara Akinori Takezashita 54.0  
35646  Domino Pass  Sachio Yamada Toru Aramaki 54.0  
45775  Beare  Tomohiko Yoshii Toru Ojima 54.0  
09795  Oiko Ike  Naomi Tobe Toru Aramaki 54.0  
42570  Verona Sunrise  Hiroki Murakami Hiroyuki Imazu 54.0  
11619  Noble Soleil  Masaaki Ohata Shinichi Ideue 54.0  
83376  Elianto  Yoshiki Kamomiya Hiroaki Watase 54.0  
10 31152  Mitono Kuri  Katsuto Maruno T Tsunoda10  54.0  
11 34163  Sword Queen  Shinji Kojima Motonori Mashima11  54.0  
Race 12
16:55
(local)
Race 12 $703,000
WT:54 API:198.09  $8,958
Surface:D 1400m
Race Record: 1:25.90 Success Energy 30 Apr 2018 4yo+ OPEN SOT:F 
TABFormHORSEJOCKEYTRAINERBPWTPP
63533  South Queen  Makoto Okabe Trainer 3 54.0  
21111  Horai Fleet  Hiroki Murakami Trainer 3 55.0  
75225  Memory Miracle  Syotaro Tomomori Takao Tsukada 54.0  
72432  Mizudeppo  Naomi Tobe Takao Tsukada 56.0  
21716  Key Position  Katsuto Maruno Manabu Kurachi 56.0  
22124  Memory Media  Takahiro Imai Takao Tsukada 56.0  
89687  Cosmo Air Turn  Akio Ozaki Nobuyuki Honna 54.0  
15143  Yomi  Shinichi Maruyama Yoshiyuki Sakaguchi 54.0  
5101x  Viento Gold  Hideki Uto Trainer 3 56.0  
10 x0131  Great Bless  Masaaki Ohata Katsuyuki Imazu10  56.0