Search

Sameshima Katsuya

  • Japan

Best Horse :
LONDON TESORO (Timeform Rating 107)

Sameshima Katsuya's Career

Jockey Statistics

Last 100 Rides
Career
Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
HIROKI YAMASHITA 6 12.2% 17 46.9% 49 $153,715 0 0 0 0 $0.41
SHINSUKE ISHIKAWA 3 21.4% 2 35.7% 14 $34,613 0 0 0 0 $2.00
MANATO HIDA 3 60.0% 1 80.0% 5 $12,639 0 0 0 0 $0.90
NAOHITO TANAKA 0 0.0% 8 30.8% 26 $9,015 0 0 0 0 -
YUKIHITO NAGATA 0 0.0% 1 50.0% 2 $761 0 0 0 0 -
YAMATO ISHIKAWA 0 0.0% 0 0.0% 2 $440 0 0 0 0 -
TORU TAKEYOSHI 0 0.0% 1 100.0% 1 $1,495 0 0 0 0 -
KATSUMA SAMESHIMA 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
HIROKI YAMASHITA 41 21.4% 55 50.0% 192 $391,603 0 0 0 0 $1.03
SHINSUKE ISHIKAWA 23 22.1% 28 49.0% 104 $163,173 0 0 0 0 $0.92
TORU TAKEYOSHI 10 23.8% 12 52.4% 42 $55,939 0 0 0 0 $1.30
NAOHITO TANAKA 4 7.7% 16 38.5% 52 $38,821 0 0 0 0 $0.44
MANATO HIDA 4 21.1% 6 52.6% 19 $23,389 0 0 0 0 $0.37
YAMATO ISHIKAWA 2 25.0% 3 62.5% 8 $13,095 0 0 0 0 $1.18
YUKIHITO NAGATA 1 4.3% 8 39.1% 23 $14,016 0 0 0 0 $0.06
TSUBASA KAMO 1 9.1% 1 18.2% 11 $6,369 0 0 0 0 $0.42
WADA JOJI 1 50.0% 1 100.0% 2 $256,295 0 0 0 0 $1.60
FLYING KAMO 0 0.0% 4 28.6% 14 $4,763 0 0 0 0 -
JYOJI KOMATSU 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
SHOMA KANAYAMA 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
KYOKA FUKAZAWA 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
KATSUMA SAMESHIMA 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -

Seasons Summary Statistics

Season Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
2023/24 12 12.2% 30 42.9% 98 $212,102 0 0 0 0 $0.54
2022/23 58 21.2% 77 49.3% 274 $653,073 0 0 0 0 $1.00
2021/22 17 17.2% 27 44.4% 99 $102,288 0 0 0 0 $0.69
Overall 87 18.5% 134 28.5% 471 $967,463 0 0 0 0 $0.80